Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на дялове – основни моменти и особености Темата за прехвърляне на дружествени дялове нашумя особено много през последните години. Причините за това са най-вече свързани с безопасността на процеса и рисковете за кражби на фирми. Преди последните...
Ликвидация на фирма

Ликвидация на фирма

Процесът по ликвидация на фирма е сложен, дълъг и непредвидим. Защо това е така? Сложен е, защото изисква задълбочени познания в различни сфери. Изисква познаване на редица закони и процедури, работа с много и различни иституции. Дълъг е, защото може да отнеме от 7-8...
Откриване на фирма: Всичко по темата

Откриване на фирма: Всичко по темата

Откриване на фирма Процесът по откриване на фирма може да се определи като не много скъп и дори достъпен. Това е така, защото през последните години се случиха много промени, които способстваха за това. Търговският регистър стана електронен и вече документите за...
Счетоводни услуги: Цените в София

Счетоводни услуги: Цените в София

Счетоводни услуги Преди да коментираме счетоводните услуги в София и по-конкретно техните цени, нека кажем няколко думи за тези услуги като цяло и за възприятието на българския бизнес към тях. Няма да е преувелично, ако се каже, че немалка част от бизнес собствениците...

ИЗМЕНЕНИ И ДОПЪЛНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Закон за допълнение на Наказателния кодекс Закон за изменение и допълнение на Закона за ратифициране на Конвенция № 102 на Международната организация на труда за социална сигурност (минимални стандарти), 1952 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за...

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Народно събрание  Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките в България между Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие Закон за ратифициране на Гаранционното споразумение...