Проекти

Конституционен съд на Република България – проект 2004 г.
Конституционен съд на Република България – проект 2008 г.
(www.constcourt.bg)
Първия официален интернет сайт на Върховния касационен съд на Република България (15-06-2005 до 01-06-2007)
Международен арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие
Проект по Програма ФАР 2004– Проект CSDP 2004-Lot 1 – 018 Развитие на гражданското общество
(http://court.apv.bg)
Висш адвокатски съвет
(www.vas.bg)
Министерство на правосъдието – проект 2007 г.
Министерство на правосъдието – проект 2009 г.
(http://www.justice.government.bg)
Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
(http://www.comdos.bg)
Асоциация на българските административни съдии
(http://www.abaj-bg.org)
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления
(www.compensation.bg)
“Ей си ди си енерджи” ЕООД
(http://www.acdc-energy.net)
Алианс за правно взаимодействие
(www.apv.bg)
Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“
(www.gdin.bg)
Фондация „Шанс за всяко дете“
(www.adopt-bgchild.org)