Юридическа енциклопедия е информационен продукт, който обхваща цялото действащо и отменено българско законодателство. Продуктът е създаден за ползване и поддържане в Интернет. Логото ”Законите на светло” е наложено в мрежата и се използва като търговска идентификация.Юридическа енциклопедия съдържа:

Информацията на Юридическа енциклопедия е базирана на официалното печатно издание на Република България „Държавен вестник“ (Вестник“Известия“ до 1952 година, преди това „Държавен вестник“ на Царство България) и представлява прецизно помощно средство за действащи юристи, научни работници, студенти и граждани.Подбора на информацията в сайта, актуализираните нормативни актове и помощната информация са собственост на Юридическа енциклопедия и са обект на правна защита по Закона за авторското право. За услуги свързани с регистриране на фирма или правни консултации, може да се обръщате към фирма Profirms.За четене на актуализираните законови текстове се изисква оторизиран достъп чрез абонамент.