Кимон Георгиев
(11.08.1882 г. - 28.09.1969 г.)

- министър на железниците, пощите и телеграфите в правителство № 43 на Андрей Ляпчев (първи кабинет) от 4.І.1926 - Указ № 3 (ДВ, бр. 228, 1926) до 3.ІІІ.1928 - Указ № 2 (ДВ, бр. 272 прит. 1928) - председател на Министерския съвет в правителство № 50 от 19.V.1934 - Указ № 1 (ДВ, бр. 38 прит., 1934) до 22.І.1935 - Указ № 19 (ДВ, бр. 15 прит., 1935)

- министър на външните работи и изповеданията в правителство № 50 на Кимон Георгиев (първи кабинет) от 19.V.1934 - Указ № 1 (ДВ, бр. 38 прит., 1934) до 23.V.1934 - Указ № 8 (ДВ, бр. 42 прит., 1934)

- министър на правосъдието в правителство № 50 на Кимон Георгиев (първи кабинет) от 23.V.1934 - Указ № 8 (ДВ, бр. 42 прит. 1934) до 22.І.1935 - Указ № 19 (ДВ, бр. 15 прит. 1935)

- управлява Министерството на войната в правителство № 50 на Кимон Георгиев (първи кабинет) от 19.V.1934 - Указ №2 (ДВ, бр. 38 прит., 1934) до 19.V.1934 - Указ № 3 (ДВ, бр. 38 прит., 1934)

- председател на Министерския съвет в правителство № 62 от 9.ІХ.1944 - Указ № 10 (ДВ, бр. 197 прит., 1944) до 31.ІІІ.1946 - Указ № 5 (ДВ, бр. 74 прит., 1946)

- министър без портфейл в правителство № 62 на Кимон Георгиев (втори кабинет) от 9.ІХ.1944 - Указ № 12 (ДВ, бр. 197 прит., 1944) до 31.ІІІ.1946 - Указ № 5 (ДВ, бр. 74 прит., 1946)

- председател на Министерския съвет в правителство № 63 от 31.ІІІ.1946 - Указ № 6 (ДВ, бр. 74 прит., 1946) до 22.ХІ.1946 - Указ № 19 (ДВ, бр. 270 прит., 1946)

- министър без портфейл в правителство № 63 на Кимон Георгиев (трети кабинет) от 31.ІІІ.1946 - Указ № 7 (ДВ, бр. 74 прит., 1946) до 22.ХІ.1946 - Указ № 19 (ДВ, бр. 270 прит., 1946)

- временно управлява Министерството на войната в правителство № 63 на Кимон Георгиев (трети кабинет) от 25.ІХ.1946 - Указ № 16 (ДВ, бр. 222, 1946) до 22.ХІ.1946 - Указ № 19 (ДВ, бр. 270 прит., 1946)

- подпредседател на Министерския съвет и министър на външните работи в правителство № 64 на Георги Димитров (първи кабинет) от 22.ХІ.1946 - Указ № 20 (ДВ, бр. 270 прит., 1946) до 11.ХІІ1947 - Решение на VI ВНС (ДВ, бр. 289, 1946)

- подпредседател на Министерския съвет и министър на електрификацията и мелиорациите в правителство № 65 на Георги Димитров (втори кабинет) от 11.ХІІ.1947 - Решение на VI ВНС (ДВ, бр. 289, 1957) до 29.І.1950 - Решение на I НС (ДВ, бр. 18, 1950)

- министър на електрификацията и мелиорациите в правителство № 66 на Васил Коларов и Вълко Червенков от 20.І.1950 - Указ № 36 (ДВ, бр. 18, 1950) до 5.ІІ.1951 - Указ № 58 (Изв. на ПНС, бр. 12, 1951)

- министър на електрификацията в правителство № 66 на Вълко Червенков (първи кабинет) от 5.ІІ.1951 - Указ № 58 (Изв. на ПНС, бр. 12, 1951) до 20.І.1954

- министър на електрификацията в правителство № 67 на Вълко Червенков и Антон Югов от 20.І.1954 - Указ № 18 (Изв. на ПНС, бр. 7, 1954) до 1.ІІ.1957 - Указ № 59 (Изв. на ПНС, бр. 11, 1957)

- министър на електрификацията и водното стопанство в правителство № 67 на Антон Югов (първи кабинет) от 1.ІІ.1957 — Указ № 60 (Изв. на ПНС, бр. 11, 1957) до 15.І.1958 - Указ № 22 (Изв. на ПНС, бр. 5, 1958)

- министър на електрификацията и водното стопанство в правителство № 68 на Антон Югов (втори кабинет) от 15.І.1958 - Указ № 30 (Изв. на ПНС, бр. 5, 1958) до 16.ІІІ.1959 - Указ № 209 (Изв. на ПНС, бр. 22, 1959)

- председател на Комитета по строителство и архитектура в правителство № 68 на Антон Югов (втори кабинет) от 16.ІІІ.1959 - Указ № 209 (Изв. на ПНС, бр. 22, 1959) до 25.ХІІ.1959 -Указ № 574 (Изв. на ПНС, бр. 104, 1959)

- заместник председател на Министерския съвет в прав. № 68 на Антон Югов (втори кабинет) от 25.ХІІ.1959 - Указ 574 (Изв. на ПНС, бр. 104. 1959) до 17.ІІІ.1962 - Указ № 110 (Изв. на ПНС, бр. 23, 1962)