КОМИСИЯ ПО ЧЛ. 4 АЛ.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НА БИВШАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И БИВШЕТО РАЗУЗНАВАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ ЩАБ

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ № 1
София, 5 май 2001 г., пл. "Ал. Батенберг" № 1, зала 238
(Начало 11,55 часа)

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Дами и господа, смятам, че е време да започнем нашия обявен брифинг. Мисля, че всички ваши колеги са дошли в зала 238.
Защо правим този брифинг? Защото днес приключва един много важен етап от работата на нашата комисия, а именно запознаване на лидерите и упълномощените от партиите и коалициите лица с резултатите от работата на комисията. Длъжен съм да съобщя, че досега през Комисията, да получат резултати от проверката, са минали три политически партии и коалиции - ОДС, представлявана от Александър Праматарски; Национално движение Симеон Втори, представлявана от Весела Драганова и Тошо Пейков; и преди малко Коалицията на Евролевицата и БЗНС, представлявана от Александър Томов. Очакваме днес следобед да дойдат представители на "Гергьовден - ВМРО", Любен Дилов-син и Красимир Каракачанов; както и представители на ДПС, които също да получат резултата от направената проверка.
Искам да кажа няколко думи по отношение на това какво се дава на лидерите и на упълномощените лица. Комисията предоставя на упълномощените от различните политически коалиции и партии информация за всичко, до което комисията се е добрала, включително и за онова, което не се оповестява в доклада на Комисията. Това е съгласно ал. 5 на чл. 6б на доклада. Там е казано, че могат да бъдат публикувани имената на тези, които не се разкриват, преди да бъдат регистрирани в листите. Именно тези имена, тоест, така наречените спорни и така наречените картотекирани, се представят и на лидерите на съответните коалиции. Правим това, за да може действително да се даде възможност на съответната политическа сила правилно да прецени какво е положението с нейните листи.
Смятаме, че по този начин ние ще помогнем на Тридесет и деветото Народно събрание в него да влязат по-малко зависими хора и да влязат повече автентични политици, които докрай ще следват политическата линия и политическата програма на своята партия и коалиция.
Сега предлагам, ако имате въпроси, да започнете да ги задавате.
Преди това, обаче, искам да представя моите колеги - г-н Евгений Димитров, той е заместник-председател на комисията; г-н Реджеб Мохамед, той е представител на Движението за права и свободи; г-н Владимир Велков е от Министерския съвет и г-н Веселин Ангелов, също от Министерски съвет. Един член на комисията, който е представител на Народен съюз, е в отпуск, това е г-н Красимир Вълев, който работи в ЦИК. А представителят на БСП г-н ген. Марински, поради ангажимент не може да присъства на брифинга.
Заповядайте, госпожа Бончева.

ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА (радио "Свободна Европа"): Разсъждава ли комисията върху един такъв казус - ако политическите лидери решат да извадят от избирателните списъци спорните и картотекираните, това по някакъв начин, тъй като ние ще проследим лицата, които ще бъдат извадени, тоест ние ще разберем кои са те. Това няма ли да влезе в нарушение на закона, който твърди, че тези лица не трябва да бъдат оповестявани публично?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Няма, защото в крайна сметка официалния документ, с който се вменява доказано сътрудничество в полза на службите, е докладът, който комисията изнася и който периодично го представя на обществеността. Освен това всяка спекулация с имена, които ще бъдат извадени от списъците, ще бъде санкционирана по чл. 357в на Наказателния кодекс, ал. 2, който казва: "Който използва документи или данни по ал. 1 с цел да набави за себе си или за други облага, или да причини другиму вреда, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и глоба от 2 до 30 хиляди лева". Това означава всякакъв коментар извън този, който съответния лидер дава на постъпките и на действията на съответната коалиция в медиите, ще бъде санкционирана незабавно, съгласно този закон. Единственият официален документ, който вменява принадлежност, доказана по закона към съответните служби, това е докладът на комисията.

ТАНЯ ЦЕНОВА (БТА): Може ли един уточняващ въпрос?
Това, което казахте, означава, че дори партиите да извадят така наречените спорни и картотекирани, те няма да могат да вкарат други имена на тяхно място. Така ли?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Това е решение на партиите, съгласно Закона за избор на народни представители.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: И аз искам да добавя нещо.
Беше много важно, съгласно закона, политическите партии да се възползват от възможността да се запознаят с първоначалните доклади и листите да бъдат листи от хора, които нямат принадлежност. За жалост, много малко партии го направиха. Една от първите, това е Съюзът на демократичните сили, ОДС. И е показателно това, което се вижда, че при тях в момента листите са чисти.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Други въпроси.

ДОМУСЧИЕВА (в-к "Монитор): Защо вашият колега Ангелов направи изявление, че сте наредили досието на Доньо Донев да бъде разсекретено приоритетно, ако съм разбрала вярно? За колко време се прави графологична експертиза на едно досие? Какво доказва тази графологична експертиза? Тя доказва ли времето, по което е написан текстът?
Изобщо, бихте ли уточнили някои детайли по този случай?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Преди да дам думата на господин Веско Ангелов, за да поясни неща, свързани с господин Доньо Донев, аз искам само да заявя, че досега комисията не си е позволявала да дава каквито и да било оценки за лицата, които излизат в нашите списъци. Аз съм принуден да дам малко повече, да наруша частично този принцип на работа на комисията не за друго, а защото тук се бие най-вече по авторитета на нашата комисия.
И искам да заявя на медиите следното нещо, че всъщност комисията, която е пред вас, и вие, сме от една и съща страна на барикадата. Ние сме тези, които искаме да знаем, както искат да знаят всички хора в обществото. И когато ние даваме нещо, което досега не сме дали в медиите, изведнъж излиза реакцията: това е автогол, това не може да бъде. Когато обратно - не казваме очаквано име в медиите, по този въпрос ни атакуват: защо не казахте еди-какво си.
Въпросът с господин Доньо Донев е разгледан много внимателно на заседание на нашата комисия. Истината е следната. Поради особения начин, по който бяха написани собственоръчно написаните донесения на агент "Тошев", ние решихме, тъй като става въпрос за изключително известен българин, човек с определени заслуги към нашата страна, решихме да не избързваме с решение по отношение на неговото обявяване. Поради тази причина успяхме да намерим и оригиналните текстове, подписани вече от лицето Доньо Донев, в качеството му не, разбира се, на агент "Тошев", а в неговата трудова биография. Оригиналните документи, пак казвам, се пазят в касата на комисията. Намерихме такива документи от този период - от периода на 70-те години. Вследствие на което с писмо на комисията поръчахме искане към Научно-изследователския институт по криминалистика и криминология към МВР. От 28 май е поискано с наше писмо да бъде извършена графологическа експертиза на документите, които са оригинали. Забележете, става въпрос за оригинално писани документи.
И резултатът, ще ви прочета заключението. Това, което в момента държа е оригинала на заключението. Пише в заключение: "Ръкописните текстове, запознаващи и завършващи с думи, както следва: "Един мой приятел ми разказа, че..." и т.н., обект на изследването са извършени от едно и също лице - Доньо Петров Донев."
Между другото, това заключение, понеже тук става дума за дълги текстове, част от това, което той е писал като донесения, подписано е от експерт и е с печата и подписа на Института. Подписано е от д-р на науките, г-н Бобев. Така че това е един оригинален документ, едно оригинално заключение. Знаете, че този институт е един от най-сериозните институти в България, които се занимават с този вид дейност.
Оттук насетне, разбира се, ние нямаме нищо против всеки един от вас да извърши необходимите разследвания. Нямаме нищо против и самият господин Доньо Донев, засега той не е изявил желание, да се запознае с официалните документи и оригинали, които се съдържат при нас, а той може да го направи, не е направил това искане. Това е негов проблем. За сметка на това дава доста интервюта, които аз ще си позволя малко да коментирам.
Първо, искам да кажа, че това, което се твърди от господин Доньо Донев, че той е подписал декларация за отказ от сътрудничество, е нон сенс. Такъв документ няма в неговото работно дело, а няма и в нито едно работно дело, което досега сме гледали. Декларация за отказ от сътрудничество, като документ, не съществува. Такава практика не съществува. Има отказ от сътрудничество на лица, има некачествено сътрудничество, има предателство, спрямо интересите на тогавашните служби, но подписани декларации за отказ от сътрудничество няма. Това е нон сенс.
Другото, което искам да кажа. Има вестници, които днес излизат с големи интервюта на Доньо Донев. В интерес на обективността към техните читатели, би трябвало тези вестници утре, ако желаят, да отидат да се запознаят с разсекретените документи от работното дело и да се види за каква водка и за какви кренвирши е ставало дума. Така че е много интересно да се каже точно на хората за какво става дума. Определено това, за което е писал агент "Тошев" не му прави чест, определено това, което е съобщавал в свои донесения, не са били невинни неща. И ако вие прочетете внимателно това, което след малко ще ви кажа къде можете да намерите, ще видите, че всъщност става въпрос за едни обикновено написани доноси.
Другото, което искам да кажа, е, че отсега нататък много пъти хората, които ние ще вадим, ще изненадват обществото. И затова моля медиите да бъдат много по-доброжелателни към нашата работа, защото не е от полза на никой от началото на самата работа на комисията, да се създадат съмнения, че комисията е черезвичайна комисия. Смятаме, че това определение в никакъв случай не допринася за изграждането на гражданско общество и в никакъв случай не помага да бъде казана цялата истина. Защото нашата работа е малко като на хирурзите. Ние, работейки, безспорно ще накърним нечии интереси, безспорно ще засегнем нечии съдби, но в крайна сметка работата на хирурга е да оздрави тялото. А ние искаме това - да настъпи едно помирение в обществото, да стане ясно кой кой е и кой какъв е бил. Така че моля за едно разбиране в тази посока.
Сега давам думата на г-н Веско Ангелов.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Аз мога да кажа само това, че преди да решим всеки отделен случай всички членове на комисията се занимаваме с личните и работните дела на секретните сътрудници, убеждаваме се в тяхната автентичност, оригиналност, в това, че те са архивирани. И когато разглеждахме делото на агент, на секретен сътрудник - това е най-точното - "Тошев", забелязахме една особеност. Тя се състоеше в това, че агент "Тошев" винаги започваше своите доноси - аз ги наричам така, много точно в германския закон са наречени така, доноси - с "Мой приятел ми разказа...". И на няколко места забелязахме, че агент "Тошев" пише за Доньо Донев. На няколко места в доносите се появява Доньо Донев и като засечено лице. Защото винаги след агентурно донесение на даден агент се появяват засечените лица от оперативния работник и следват съответните мероприятия, ако има, да кажем, вражески изявления или изявления срещу партията и т.н.
Във връзка с това ние решихме, че трябва да бъде направена тази графологична експертиза. Тя беше направена по всички правила, спазена процедурата, намерен съответния сравнителен материал. Беше извършена също така проверка в архива на Министерството на вътрешните работи, където са запазени и допълнителни доказателства - картона на Доньо Донев, в дневника е регистриран, регистриран е също и в дневника, когато делото му е свалено от отчет в архив.
Това мога да кажа само.
Искам да допълня и нещо друго - делото на "Тошев", на Доньо Петров Донев вече е разсекретено и се намира на "Московска" 5 в Централен държавен архив. Който иска, може да го ползва като читател, като се спазва съответния правилник на архива. Обърнете се към г-н Панто Колев - председател на Главно управление на архивите към Министерския съвет.

ВЪПРОС: Току-що стана ясно, че самият агент "Тошев" е писал за Доньо Донев. Правилно ли Ви разбрах?

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Да, да. Това забелязахме ние, че самият агент "Тошев" на няколко места е писал нещо и за самия Доньо Донев. След консултация с оперативни работници ние разбрахме, че това е било начин и метод да се законспирират агентурните сведения.

ВЛАДИМИР ВЕЛЧЕВ: Той е писал за себе си, но между другото. След като пише за 7-8 души, накрая е писал бегло и за себе си. Това е просто прийом още в английските служби, за да не може да се разконспирира.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Това действително нас в началото ни учуди, защото в крайна сметка ние не сме прегледали чак толкова дела, но после беше обяснено точно това, че това е бил един прийом, който е бил използван и предлаган на всички секретни сътрудници, така че после самите донесения да бъдат вътрешно засекретени.
Това е във връзка с г-н Донев. Аз смятам, че във вестниците, в които днес имаше негови големи интервюта, ще бъде необходимо за читателите да отидат и да прочетат това, което е написал г-н Донев и да излезе утре факсимилета от това, което ние сме разсекретили. В противен случай ние ще съобщим, че тези вестници не са обективни. Защото вече е предоставено делото, може да бъде написано видът на водката, марката на водката и видът на сандвичите, за които става дума, че е донасял г-н Донев.
Това, което ще бъде оттук насетне, трябва да знаете, че ще бъде точно по този начин. Всички останали... Защо, госпожа Домусчиева пита, разсекретихте това дело? Ще ви кажа защо. Защото досега няма такъв голям обществен интерес към нито един от тези, които ние обявихме. По принцип, след като ние взехме нашето принципно решение, че всички документи на сътрудници, които излизат като безспорни щатни и нещатни сътрудници в нашите списъци, ще бъдат разсекретявани. Ние практически започнахме това разсекретяване. И поради големия обществен интерес започнахме с работното дело на агента или секретен сътрудник "Тошев". Но, в интерес на истината, предстои доста сериозна работа в тази посока. Всички имена, които вие четохте в тези списъци и всички документи, на база на които те са оповестени, и това, което се съдържа в техните лични работни дела, каквото е останало, по същия начин ще се разсекретява. И този процес ще бъде един непрекъснат процес, като на мястото, където вие ще се запознаете с работата и труда на агент "Тошев", можете да прочетете за всички останали сътрудници в течение на времето.
За да знаете в какъв вид ще намерите материала, материалът се намира във вид на ксерокопия, върху които има заличени имена. Имената, които са заличени, това са имената на засегнатите лица, тоест лицата, за които се отнася съответното донесение или сведение, както и имената на трети лица, които попадат като фон в съобщението. Освен това са заличени имената на оперативните работници. Не, че пазим оперативните работници, а тъй като ние не знаем в момента тези оперативни работници в какво качество се намират и ние трябва да извършим специална проверка и за тяхната принадлежност към бившата служба.
Това са особеностите.
Ксерокопията са подпечатани с печат на директора на Дирекция "Информация и архив" на МВР, а оригинала на тези документи остава да се съхранява в МВР. И ако някой иска да се запознае с оригиналните документи, може да поиска с писмо до комисията да се запознае и с оригиналните документи. Но те по никакъв начин не се различават от това, което е. Там може да види имената, но няма право да пише за тях в своите статии и документи.
Това е.
Заповядайте.

ВЪПРОС: Има ли някакъв шанс обществото да научи тези пет или не знам колко са вече супер секретни агенти, които са били във властта или тепърва ще бъдат, и за които има решение да не бъдат разсекретени?
Става въпрос за тези супер секретни агенти, за които няма да изнасяте данни. Излезе такава информация, че има пет агенти, за които няма да има информация и са били във властта.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Мога да ви кажа само едно нещо, че има така наречените мотивирани доклади за значително повече лица, които са спадали в публични длъжности, че са важни по някаква причина за службите. В интерес на истината ние до момента не сме разглеждали нито един от тези мотивирани доклади по простата причина, че разглеждането на един мотивиран доклад е свързано с доста разход на време, а ние в момента трябваше да приключим проверката по кандидатите за народни представители.
За кандидатите за народни представители мотивирани доклади не може да има. Това го постановява законът. Става въпрос за хора, които са били в категорията "публични длъжности". Ние ще разгледаме тези мотивирани доклади и комисията е в правото си да реши дали имената от тези мотивирани доклади трябва да бъдат оповестени. Разбира се, това, което нас ще ни води, няма да е сензацията в тези случаи, а ще е при всички случаи една подробна справка за контактите на тези хора, за тяхното обществено положение, за евентуалните последствия за страната ни. И в крайна сметка ние сме като вас, искаме повече неща да кажем, в крайна сметка аз смятам, че голяма част от тези мотивирани доклади най-вероятно ще бъдат съобщени на обществото.

ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА (радио "Свободна Европа"): Още един въпрос, господин Андреев.
Може ли заведено съдебно дело срещу комисията да спре публикуването на документите на някои от съдебните лица?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Вие ни напомняте случая с Катерина Вит, за която става дума.
Става въпрос за следното. В случая с Катерина Вит тя не е била сътрудник на службата ЩАЗИ. Тя е била обект на разработка. Там става въпрос, казано по наша терминология на нашите служби - дело за оперативно наблюдение или дело за оперативна разработка. Тя е била жертва на службата. Това може да стане и в България. Ние все още не сме започнали да разсекретяваме така наречените дела за оперативна разработка. Те са десетки хиляди. Но ние нямаме право да разсекретяваме такива дела без изричното съгласие на обекта на разработката. Тоест на жертвата на службата. В случая не става въпрос за такова нещо. В случая става въпрос за работни и лични дела на доказани сътрудници на бившите служби, които ние разсекретяваме във връзка с обявяването на техните имена.

ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА (радио "Свободна Европа"): Точно това исках да Ви попитам - възможно ли е завеждането на съдебно дело или не е възможно?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Не е възможно, тъй като по закон това е доказателствен материал, който е довел до обявяването на съответното име.

ВЪПРОС от в-к "Труд": Господин Андреев, беше ли подложена комисията ви на политически натиск през това време? И ако да, откъде идваше той?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Мога да ви кажа, че първо, за пръв път в България има комисия, в която са представени различни политически сили. И в този смисъл аз смятам за дам думата на представителя на ДПС - господин Реджеб Мохамед, той да каже и да ви отговори на въпроса.
Господин Реджеб, бихте ли отговорили?

МОХАМЕД РЕДЖЕБ: Аз декларирам, че нямаше никакъв натиск върху комисията и не може да има. Аз казвам, че комисията е един национален отбор, съставен от различни политически сили, които са представени в българския парламент, и си гледаме много съвестно работата.
Убеден съм, че няма да има натиск.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Мога и аз да допълня, ако разрешите.
Във връзка с много пъти тиражираните обвинения в медиите, че комисията едва ли не изпълнява поръчка. Разбирате на кой - на премиера Иван Костов. Като представител на Министерския съвет също от мое име лично заявявам, че това категорично не е възможно и не са правени такива опити.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Нека и господин Евгений Димитров да каже.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: С повечето от вас се познаваме.
Съвсем отговорно мога да заявя - в комисията има изключителен синхрон, разбиране, няма никаква политическа заангажираност, независимо от това, че квотите са на парламента и на Министерския съвет. Изключителна яснота за мащабите и отговорността, която трябва да извърши комисията. И мисля, че е показателен фактът, че в продължение на десет години това е първата комисия, която запазва конфиденциалност до момента, когато бъде публикуван доклад.
Мисля, че това е доказателство, което много точно, ясно и красноречиво показва, че в комисията има необходимия синхрон и разбиране. И отговорността за извършената дейност.
И още един път искам да го заявя. Ще има много, които няма да са доволни от това, което се публикува от комисията, но трябва да се знае следното - комисията публикува само и единствено на базата на официални, оригинални, автентични документи, видяни, многократно коментирани. Докладът не е в резултат на отделно виждане или желание за публикуването на даден човек. Така че в това нещо не би трябвало да има и най-малка нотка съмнение.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: И другото, което искам да допълня, е, че неправилно медиите казват: списъка на доносниците. Аз ви моля, за да бъдем обективни към това, което даваме - списък на сътрудниците на бившите служби. Ние нямаме право, а още по-малко и медиите, да заклеймяват хора, за които няма друго решение, освен това, което е дал законът. Те са сътрудници на служби. Защото в тези сътрудници на служби не могат да бъдат окачествени като доносници щатните сътрудници. Това е и смешно, и създава момент на недоверие към съответните медии.
Един щатен сътрудник, независимо от това дали той е укорим, укорима неговата дейност като такъв, той не е бил доносник. Той си е бил просто щатен служител на съответните служби. Затова бъдете по-точни. Това са доказаните сътрудници на службите. Кой е доносник, кой не е - никой не може да каже, освен обществото, освен след като разсекретим съответните документи, на базата на които е обявено съответното лице и тогава вече вие правете всякакви заключения по-нататък.
И другото, което искам да кажа - комисията не е съд. Никой от нас няма да си позволи да даде оценка за един човек. Ние всъщност даваме информация за неговата дейност такава, каквато сме намерили в документите. Комисията има една единствена задача по закон - да установи принадлежност, доказана принадлежност към бившите служби за разузнаване или сигурност. Тя няма право да направи нищо повече. И смятам, че в нашите доклади точно това сте прочели.

ВЪПРОС: Ама, то законът така е направен. Законът е направен, че са в един куп - бивши разузнавачи и бивши доносници. Ето, стана въпрос за случая "Тошев" и за, примерно, Бриго Аспарухов, защото не ми идва друго на ум.
След като работи вече един месец тази комисия, вие всички доволни ли сте от закона така, както е направен?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Ако четете внимателно закона ще видите, че в закона има една точка, която казва, че се правят два доклада. Единият доклад е за РУ на ГЩ, а другият - за бившата ДС. Така че четете внимателно докладите, които пристигат при вас и ще видите, че има т. 1 и т. 2.
Сега, дали Бриго Аспарухов е бил доносник? Бриго Аспарухов не е бил, но той е бил човек, който е разработвал хора, работейки в съответната служба. Законът ще обърне внимание и на оперативните работници. Това е нещо много важно в нашата работа. Досега ние работим само с така наречените нещатни сътрудници. Това е по-големият интерес, който предизвиква, защото те са неизвестните за хората и за обществото лица. Но ние имаме абсолютната решимост да обърнем внимание на оперативните работници, защото вече имаме случаи, в които се забелязват много интересни връзки. Нещатен сътрудник на важно място, който работи, примерно, при своя оперативен работник. Тези връзки на хората, които са били нещатни сътрудници към службите, и са попаднали в много сериозно обществено положение и връзките им с бившите оперативни работници, обект на разследване, на изследване, защото там се крият икономическите взаимовръзки, които скандализират по някой път обществото. Така че това ще бъде също обект на работа на тази комисия.
И в интерес на истината това, разбира се, няма да стане днес и утре, тъй като в крайна сметка ние трябва да приключим най-напред пълната проверка на публичните длъжности. И можем да ви кажем, че сме ангажирани да пуснем в скоро време и списъка, който ще бъде резултат от проверката на бившите Министерски съвети и на този Министерски съвет. Там също ще видите доста интересни неща, доста интересни имена ще бъдат изнесени пак. Но това са факти, с които разполага архивът, това са факти, които комисията ще оповести.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Искам да допълня нещо, ако позволите.
Във връзка с повдигания въпрос и обвинение към комисията, че разкриваме оперативни работници, които били работили за националната сигурност на страната. Като професионален историк, който се е занимавал дълго време с най-новата история, бих запитал за какви оперативни работници става въпрос? И бих ви отговорил и съм сигурен - за оперативни работници, които са служили за комунистическата сигурност на България; работници, които са влияели да се утвърждава властта на Димитров по времето на димитровския период, на Вълко Червенков, по времето на вълкочервенковския период до 1956 г., на Тодор Живков до 1989 г. Тези оперативни работници, господа и дами, са решавали съдбата на десетки хиляди българи. С техния подпис те са пращани в лагери, затвори, образувани са дела, съдени са и са лежали по затворите. Те са вербували така наречените секретни сътрудници и от оперативните разработки, от предложенията за вербуване се вижда какви задачи са им поставяли. Поставяли са им задачи да следят най-общо казано за настроението и поведението на българските граждани. След донесение на съответен секретен сътрудник, всички вие знаете какво е последвало. През лагерите са минали над 120 хиляди българи.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Много е важно в нашите доклади да следите за квалификациите, които се дават - както първия, така и втория доклад. Това е първият пункт.
Вторият пункт, оперативни работници. Извинявайте много, обаче как мога да приема за положителна дейността на оперативен работник, който се е занимавал с привличане на агенти от ученическите среди. Имаме ученици, които ученици едва ли не са се занимавали само с това нещо. Нямате си на представа, че той всеки божи ден, този ученик, е писал по отношение поведението на преподаватели и неговите съученици. И оперативният работник, на базата на това, е писал своя актив и т.н. Извинявайте!
Значи, стигаме до едни страници, които действително оттук нататък нямаме право да се повтарят. Един път завинаги тази истина трябва да излезе. Така че тази група не мога да я приема, лично аз, като оперативни работници. Има някакви норми.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Искам да допълня тук. Аз ще кажа един факт, който смятам, че е редно да го знаете и е хубаво да го отразите. Досега комисията се сблъска с три случая на вербовка на лица под 18 години, които не са продължили сътрудничеството си след 18 години. И трябва да ви кажа, че просто е отвратително.
За единия от случаите става дума за момче на 16 години, което след смъртта на Сталин разпространило в своя клас бележка: "Днес е първият ден на рая!". Оттам насетне то минава през всичките девет кръга на ада. Подписани декларации от него. Но за негово щастие оперативният работник, който го е водил, е бил прилежен и е писал непрекъснато: "Отказва да сътрудничи", "Избягва срещите", "Не се явява на срещите". Този човек ние не го оповестяваме. Този човек е невинен, той е една жертва на тази система.
Има и друг подобен случай. Той е засечен като млад, 16-годишен с незаконно притежавано оръжие. Същият въпрос. Същият подход.
И трети случай беше открит.
Така че трябва да ви кажа, че тези неща в никакъв случай не са в полза на тезата, че видите ли, всички, които са били в Държавна сигурност, са били херувимчета. Между тях има и качествени хора, които са работили съвестно, но те са значително по-малко. Но има и доста много, много хора, които са злоупотребявали с доверието им. И ето, вижте за какво става дума. Не са следствени някои съвременни ръководители на служби, а са следствени ръководители на бивши служби. За какво става дума?
Кои са разузнавачите? Нека да прочетем много внимателно Закона за избор на народни представители. Прочете внимателно чл. 48, ал. 5. Вижте какво казва чл. 48, ал. 5: "Партиите и коалициите могат да поискат анулиране на регистрацията на лице от кандидатската им листа, за което се установят данни за сътрудничество с бившата Държавна сигурност." Няма изискване за РУ на ГЩ. Точно това е все пак един много важен момент от този закон.
Освен това обявяването принадлежността на един човек към РУ на ГЩ в никакъв случай не му вменява някаква вина, но го прави друг - прави го независим. Когато един човек влезне в политиката трябва да заяви, както много политици в нормалния свят заявяват: ние бяхме служители на тази тайна служба. Защото те знаят много добре, че като такива са защитавали само интереса и единствено страната. И влиза независим в политиката, независим от службата. Това искаме да направим да стане и в нашата страна.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Само да допълня.
По отношение на тази независимост, може би ви прави впечатление, че много от имената, които бяха тиражирани през последните десет години, като хора с принадлежност, все още ги няма в нашите доклади. И не е изключено да се окаже, че тези хора просто са били заблуждавани, че имат принадлежност и са били манипулирани. Точно за това говорим в момента, че такава една манипулация един път завинаги просто трябва да спре в политиката и в управлението.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Искам да направя едно допълнение.
На Вашия въпрос доволни ли сме от закона, аз ще кажа: Аз лично не съм доволен, че законът беше приет толкова късно.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Аз също бих искал да кажа нещо по отношение на този въпрос дали сме доволни, а по-скоро дали лично аз съм доволен от действието на закона. Да, категорично бих отговорил: доволен съм от действието на закона! И ще кажа защо.
Истината рано или късно излиза на яве. Например, от краткотрайното действие на нашата комисия излизат, според мен, някои нелицеприятни истини за действието на първата комисия, така наречената Комисия "Тамбуев". Бих задал въпросът защо е бил показан като доносник - бог да го прости - Йордан Кукуров. И тук ще вмъкна, че това беше лицето, което ние в последния момент махнахме след даването на първия доклад, когато бяхме обвинени, че сме скрили едно лице и то е било от СДС. Господин Йордан Кукуров никога не е бил сътрудник на Държавна сигурност и Комисията "Тамбуев" го е видяла. Има нееднократни негови декларации, че: "Никога", цитирам почти дословно, "не бих служил и няма да служа на комунистическата държавна сигурност. Това за мен ще бъде срам и позор." Защо комисията е показала тогава малолетни лица? Защо е показала и други лица, които вие забелязахте правилно, че липсват, сравнявайки онзи списък с нашия списък, не ги е показала?
По време на работата на комисията бяха разкрити наистина вече почти всички случаи - гнусните методи на дейност на тази огромна мрежа, която е посяла почти навсякъде. И в резултат на тази дейност доста хора, вече казах, са си изпатили.
Аз лично чувствам и оздравителния ефект от дейността на тази комисия и ще ви дам само един пример. Четейки всички ваши публикации забелязвам, че вече беше спряно публикуването на компромати на тема доноси. Нещо повече, вестниците вече се надпреварват да публикуват и да твърдят, че те са разкрили фалшификати. Такъв е примерът, например, с вестник "Труд", който посочи, че вече отдавна е разкрил фалшификата, свързан с г-н Соколов.

ВАСКО ГИГОВ (в-к "Демокрация"): Господин Андреев, може ли да уточните нещо повече за тези мотивирани доклади, предвид следното - лица като Юнал Лютфи, Иван Гайтанджиев и някои други са представители на България в Парламентарната асамблея на съвета на Европа. Ако се окаже, че дейността им е била свързана отчасти, че са работили срещу страната, те попадат моментално под ударите на Наказателния кодекс.
Въпросът ми, господин Андреев, е не трябва ли тези мотивирани доклади, конкретно за тези две лица или за още четирима от тази група, да бъдат дадени малко с приоритет на обществеността? За да могат съответните прокурори да се занимаят с тях.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Искам да отговоря на Вашия въпрос, че малко обърквате за какво има мотивиран доклад. Мотивираният доклад се пише за лице, което не се споменава в него. Това е лице, към което сегашна служба има интерес, поради негови контакти, поради негови връзки с български или с чужди граждани, които могат да бъдат от интерес на страната, от интерес на съответната служба.
Мотивираният доклад е първият сигнал към комисията, че от списъка конкретно, който е обект на проверка, номер по ред еди-кой си, няма значение, в този списък те казват така: има толкова безспорни, толкова спорни, толкова картотекирани и, примерно, толкова лица с мотивирани доклади. Когато дойде при нас мотивираният доклад, ние знаем само едно, че от този списък има, примерно, две лица с мотивирани доклади.
На наше заседание в този мотивиран доклад трябва да се съдържа основанието, поради което лицето не се съобщава на комисията. След което комисията трябва да направи среща със съответния ръководител на служба. Там, на место, в съответната служба можем да поискаме да се запознаем с оригиналните документи, на базата на които е направено това заключение от службата, че то е много важно лице за службата. След като се запознаем с оригиналните документи, последната стъпка на комисията е с наше решение да поискаме службата да ни съобщи името. След като ни съобщи името вече последното решение, което трябва да вземе комисията, е дали това лице трябва да бъде предложено на петчленната комисия за обявяване. Това е процедурата.
Тоест, с тази тежка и тромава процедура се цели едно - максимално да се защити интересът на държавата, да не се обременява комисията с излишна информация, която тя самата не е пожелала да получи. И смятам, че тази процедура е доста изчистена.
Що се отнася до въпросните дела, аз вече казах, че всички нещатни сътрудници и документи, с които е свързана тяхната дейност, ще бъдат разсекретявани по решение на комисията от 25 май по начина, по който вие ще се запознаете утре с първото разсекретено дело за г-н Доньо Донев.
Между другото, искам да дам думата на г-н Велков. Господин Велков ще прочете някои пасажи, които са отбелязани, от донесенията на г-н Доньо Донев. Вие можете да ги видите.

ВЛАДИМИР ВЕЛКОВ: Агентът "Тошев" има 11 агентурни сведения, собственоръчно написани, ръкописи. Първото е от 18 февруари 1972 г. и второто е от 12 февруари 1974 г. Тоест, точно две години. Обаче далеч преди това, в 1969 г., когато той е разработван от оперативния работник, той също е давал сведения. Още в 1969 г., по време на разработките, по време на уговорките за сътрудничество, той е донасял за свои колеги, които са адмирирали западното кино и култура; срещу творци, които са утвърждавали песимизма в киното; срещу хора оператори, които са казвали, че филмовите камери от Съветския съюз са боклуци; срещу хора, които са казвали, че съветското анимационно кино е демодирано; срещу хора въобще, които не са били, както той се изразява "на наши позиции".
След всяко негово сведение, вие ще ги видите в Архивно управление, трябва да обърнете внимание на справките за засечените лица, след всяко негово сведение има справка за хората, които той е донесъл. И ще видите как Държавна сигурност, от всеки негов доклад, поне за трима-четирима, пет-шест души вече влизат в нейното полезрение и стават обект на нейното внимание. Обърнете внимание и на задачите, които след всяко негово донесение оперативният работник прави една справка на тези лица, които ще разследва в бъдеще и на задачите, които ще постави в бъдеще.
Всички те започват с: "Един мой приятел разказа....", без нищо друго да казва агента "Тошев", а най-отгоре оперативният работник пише къде се е срещал с него, в коя квартира и какво му е донесъл.
В общи линии това са неговите неща. Делото съдържа 44 страници, както ви казах, с 11 агентурни сведения и с 3 докладни записки на оперативния работник.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Към това искам да добавя само още нещо друго, което предполагам ще представлява интерес за вас във връзка с тиражирани изявления, че не са получавани никакви пари.
Странно беше за нас, случайно или не, вербуването на секретен сътрудник "Тошев" съвпада с обявяването му и за заслужил художник и с една заповед за начисляване на 60 лева за това звание.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Искам да допълня нещо.
В това, което ви беше прочетено, разбира се, вие можете надълго и нашироко да прочете в самото работно дело, което е в архив, странното е, че забелязваме реакции на хора: "Ама той нищо не е казал реално". Нека да не забравяме, че това става в 1972 г. Аз съм 59-и набор, много от вас са по-млади от мен и от нас. Трябва да ви кажа, че едно донесение само за това, че лицето слуша "Свободна Европа" можеше да обърка живота на един човек. Само за това, че един е казал, че нищо не струват анимационните филми на Съветския съюз, можеше да обърка неговата кариера.
Това е много сложното. Разбирате ли? Ние, когато четем, сами се питаме: всъщност за какво е била тази информация на службите? От днешна гледна точка, от днешната позиция, която сме достигнали в обществото. Но тогава това е било въпрос може би на живот и на смърт после за хората, които са били засегнати. Така че недейте да се отнасяте с пренебрежение към това, което е писано. Вие няма да намерите вътре в тези неща, които ще разсекретяваме, признания: "Аз убих човек", или "Аз го екстрадирах", или нещо друго да е направено. Там има едни такива тъпи признания, едни глупави съобщения, които тогава обаче са могли да обърнат живота на хората. И по-възрастните ваши колеги си спомнят това време.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Само да допълня.
Както каза господин Андреев, в резултат на тези донесения, реално погледнато, имаме спиране на творческата дейност на дадени хора. Там ще видите, че става дума и за хора, за тяхното поведение в чужбина и след това невъзможността да пътуват, независимо дали става дума за филмови фестивали или конференции. Така че веднага след едни такива донесения и след справките за засечените лица, има действие на съответните служби за тяхното бъдещо съществуване и поведение в обществото.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Това е могло да бъде резултат от тези сведения.
Заповядайте.

ВЪПРОС: Можем ли да уточним нещо?
Вие можете ли да гарантирате, че документите, които четете, са оригинални, че не са подменени? Не говоря специално за този случай, а за всички общо - имате ли гаранция, че това, което вие четете, е достоверно.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Не напразно от вашето внимание убягнаха, не са попаднали досега във вашето внимание поправките, които бяха приети накрая на стария парламент, за изменение на НК. Там има едни текстове, които не е лошо да прочетете, в които текстове се вменява наказателна отговорност за лица, които използват документи и данни, аз ви го прочетох, с цел да набавят за себе си или други облаги и причини вреда.
Всички тези документи се представят в нашата комисия с подписи от съответните служби, като службите носят отговорността за това, което представят на комисията. Комисията води списък на всеки архивен материал, вписва неговия номер, броят на листовете, които ние сме получили и които сме разглеждали. Така че отговорността е на службите.
И аз мога да ви кажа следното нещо. Изхождайки от това, все пак си имаме работа със служби, е, че по принцип, като хипотеза, е възможно да ни бъде пробутан някакъв компромат за някой, ние много внимателно четем. Ние самите сравняваме дали това, което имаме при нас като писмени донесения, е писано от едно лице. Това се вижда на пръв поглед. И поради тази причина конкретно с лицето Доньо Донев, тъй като тук е въпрос на изключително високопоставен в обществото човек, ние подходихме точно по този начин - ние решихме да получим официална експертиза от един уважаван институт.
Разбира се, досега ние не сме се натъкнали на фалшификат. А трябва да ви кажа, че това е и малко вероятно да стане, тъй като хората, до които досега сме извадили, за времето, когато са сътрудничили, те не са били толкова важни за тогавашната политическа система. Те са били ценни като нейни секретни сътрудници, които да информират съответните органи за поведението на съответните колеги български граждани. Така че да не вменяваме чак такива големи качества на службите, че те са знаели, че този човек ще стане кандидат или, че ще стане еди-какъв си, че да му изготвят такъв компромат. Компроматите се явяват по друг начин в нашето публично пространство, не чрез тези архивни материали.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Аз също бих казал, че категорично е невъзможно да ни бъде подхвърлено фалшиво досие или фалшив документ. Лично аз имам 25-годишна практика на работа в архивите, също и колегата Велков. Това не е възможно по няколко причини, ще ви изброя само една от тях.
Архивите на секретните служби са архивирани през 5 или през 10 години, на всички служби - 1945, 1950, 1960, 1970 г. до 1989 г. Тогава те са архивирани по всички правила на действащите закони: прономеровани, прошнуровани, архивирани със записване на съответните листове, брой на листа. Отзад има съответните лепенки и печати. И ние установяваме дали не са подменени. Много е лесно да се установи дали ни се поднася нещо фалшиво. Това е изключено. Никой от тогавашните архивни работници и служби не са предполагали, че някога ще действа комисия, която да установява какво е вършила Държавна сигурност, за да може да ни представи фалшиви досиета. Това е изключено!

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Само ще ви прочета члена, който одеве търсих. Запишете си го - чл. 284а от НК, казва: "Длъжностно лице, което предостави невярна или непълна информация, което е задължено да даде по Закона за достъп до документите на бившата Държавна сигурност и бившето РУ на ГЩ, се наказва с лишаване от свобода до 3 години и лишаване от право по чл. 37, ал. 1, т. 6."

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: И още нещо само. В тези архиви на службите работят изключителни професионалисти. Те също попадат под ударите на тази последна поправка. Убеден съм абсолютно, 100%, че те не биха си позволили да пробутат фалшив рапорт, фалшиво донесение, фалшиво дело и т.н.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Ако се опитата да наложите на обществото тезата, че това, което комисията гледа, е на базата на фалшиви документи ще сбъркате. И бих ви помолил да не го правите. Явно, че това е в интерес на определени хора, които искат да скрият миналото си. И искрено се надявам медиите да не бъдат проводник на една такава теза. Съжалявам, не го правят всички медии, правят го само някои.
Недейте да разигравате нещата на тази писта. Документите са автентични. Друг е въпросът съдържанието и количеството на документи в архивите, защото има частично унищожени. Но не и по отношение на тяхната автентичност.

ВЪПРОС от в-к "Дневник": Казахте, че готвите доклад на комисията за бившите правителства. Сред тези имена вероятно има, поне такава информация имам аз, и един от министър-председателите е бил сътрудник на бившата Държавна сигурност. Това ми е първият въпрос.
Бихте ли казали дали има унищожени картотеки? И ако да - на кои управления на Държавна сигурност?
И третият ми въпрос е какъв процент от тъй наречените картотекирани сътрудници, може да обявите впоследствие на базата на събиране на документи при самото ровене в архива? Това, което предполагате, че можете да откриете за тях.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Както винаги, Христо Христов е доста информиран, но в случая не чак толкова. От 11-те министър-председатели на Република България двама са били сътрудници на Държавна сигурност, картотекирани. Не един, а двама. Така че това го казвам предварително, не нарушавам закона. Ще видите, че всъщност това, което ще прочетете в частта, в която ние можем да видим фактически от цялата истина, никак не е радостно. И аз смятам, че всички, които отсега нататък искат да управляват държавата, трябва да си извадят заключение от това какво е било до момента.
Другото - кое е унищожено? Вижте, натрапва се на вниманието на членовете на комисията годината 1990. Изключително интересни имена - публични личности, заемали длъжности, се намират в тази категория. Изключително интересни.
Разбира се, ние не можем да тръгнем по следата на всеки един от тях, но поне сме решили за тези, които влезнат в Тридесет и деветото Народно събрание, да си направим този труд да тръгнем да търсим в архивите документи, свързани с тяхната дейност.
И трябва да ви кажа, че ако сте гледали "Десятката" с ген. Атанасов, което той каза е абсолютна истина. Голяма част от унищожените в 1990 г. дела се отнасят за изключително важни хора, които са играли или играят важна роля в нашия обществено-политически живот. Тук се поставя въпросът за това те имат ли зависимост от своето минало? И защо много от тях в своите изявления се държат така, все едно че нищо не е било и все едно, че нищо не си спомнят. Защото е много интересно за нас, които знаем една част от истината, да гледаме и да следим реакциите на тези хора в публичното и в медийното пространство.

ВЪПРОС: Господин Андреев, това са хора, които попадат в категорията на картотекираните, нали?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Да, да.

ВЪПРОС: Има ли унищожени картотеки?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: На този въпрос не мога да ви отговоря, тъй като ние все още нямаме извършена такава пълна проверка. Това, което се прокрадва в медиите, че са унищожени картотеките на Шесто, се оказа, че не е точно така, защото излизат и хора от Шесто, само на Шест, примерно.
По-точно за нас, или поне за мен - да не говоря от името на всички - съществува една сериозна вероятност много интересни лица, които са били по някакъв начин оценени като перспективни от съответните служби, да им е унищожен и основният показател за тяхната принадлежност към съответната служба, като е ликвидирано самото картонче. Защото в картотеката на МВР, на НРС и на ВКР търсенето на едно име започва с картончето. Ако картончето изчезне и го няма името не излиза. Тогава идва значително по-тежката част - да се влезне в регистрите. Регистрите съдържат десетки хиляди имена и вие сами разбирате, че това не е работа за ден, за два. Това е въпрос, който тепърва ще бъде. И аз съм убеден - пак ви го казвам, за да бъдете наясно - че може да се появяват имена от уж вече проверени категории впоследствие. Това могат да бъдат хора от средите на спорните, за които е намерено безспорно доказателство, от средите на картотекираните, от средите именно на тези, за които липсват и картончета. Така че ние винаги пишем "до този момент". Това не напразно го пишем. И другото, което пишем, е, че данните са на база на работните групи. Това трябва да означава, че комисията не е влезнала все още сама в този архив, затова искаме да бъдем коректни към медиите.

ЕКАТЕРИНА БОНЧЕВА (радио "Свободна Европа"): Аз се извинявам, че пак имам въпрос, но тъй като процесът и работата на тази комисия, за да стигнете в крайна сметка до това, което е най-важно - какво е представлявала Държавна сигурност като дейност, е много дълъг, може да бъде спрян. И това ми е въпросът към господин Димитров. Защото чухме две изявления от политически партии, че ако влязат в парламента, ще искат отмяна на закона. Едното, господин Димитров, е от Георги Първанов, който заяви, че след първите 100 дни на Народното събрание ще поиска отмяна на закона. А другото е от Емил Кошлуков, аз не знам дали той представлява Движението.
Но така или иначе идват сигнали. Какво ще произтече от това?

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: От първия не бих се учудил ако каже нещо друго. И то е обяснимо. Още повече, той не е последователен със своите изявления по ред въпроси, които са свързани в интерес на държавата, така че не мога да го приема като един аргумент и едно сериозно изказване.
Показателен е фактът - международната подкрепа по отношение дейността, която извършва комисията и съответно правителството на Република България. Не на заден план стои политическата воля, която прие този закон и даде началото на една страница, която един път завинаги трябва да бъде видяна от обществото и след това затворена.
По отношение на Кошлуков, неговите изявления си остават за него.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Аз искам да кажа няколко думи.
Знаете ли, аз смятам, че не е изненада изявлението на господин Първанов. Нека да припомним, че в Тридесет и осмото Народно събрание всъщност против закона се обяви единствено БСП и няколко депутати около Жорж Ганчев. Истината е, че сериозните политически сили в Тридесет и осмото Народно събрание - ОДС, ДПС, Евролевицата и част от независимите подкрепиха този закон. И аз смятам, че тъй като в следващото Народно събрание безспорно тези политически сили ще представляват отново сериозни политически сили в бъдещия парламент, те ще защитят по принцип своето решение в Тридесет и осмото Народно събрание, за да може да продължи този процес на осветляване, на разкриване на онези срамни страници от нашето минало, които тегнат над някои хора.
И искам да коментирам тук една декларация, която вчера дойде при нас. Това е декларация на Коалиция "Национално движение Симеон втори". Аз не мога да коментирам изказване на господин Кошлуков, аз мога да декларирам тази декларация, която е официална. Декларацията е написана много добре. Тя е написана много премерено. Единственото, което вчера говорих с госпожа Драганова, когато беше дошла да си получи резултата от проверката, е, че ние напълно споделяме тяхната констатация, че: "Считаме за наложително въпросът за досиетата в кратък срок да бъде решен справедливо и окончателно". Единственото, което намираме за пропуснато, е, че преди да затворим тази страница, ние трябва да я прочетем. Защото, ако ние не прочетем страницата, това означава нищо да не направим. Това означава веднъж завинаги да запазим зависимостта на една огромна група от хора в това общество.
Изцяло подкрепяме това тяхно решение, но преди затварянето на страницата, трябва да бъде прочетена.
Чух също, че се предвиждат промени в този закон. Един закон никога не е бил направен най-съвършен. Най-вероятно мнозинството, което ще се създаде в Тридесет и деветото Народно събрание може да има и други идеи, може да имат идеи, които да допълнят този закон, но в рамките на този закон по никакъв начин не трябва да ограничават неговата сила и неговото приложение. Те могат да бъдат насочени само в една посока - този закон да стане още по-радикален, още по-качествен, още по-отворен за обществото.
Защото, искам да отбележа нещо много сериозно, това ще бъде огромен политически скандал, тъй като ако този закон бъде отменен в следващото Народно събрание, това ще означава следното нещо. Първо, че България закрива онази срамна страница от своята история, в която можем да прочетем имената, свързани с руските тайни служби. Това означава, че България не е готова да влезне пречистена в европейския дом и да стане част от общата система за сигурност НАТО. Това означава, че някой се страхува да каже истината за комунистическите тайни служби. Това по никакъв начин няма да бъде посрещнато добре от европейските страни и сериозно ще затрудни нашата евроатлантическа интеграция.
Това означава и нещо друго, което вие трябва дебело да подчертаете. Това означава, че някой не е готов да освободи публичните длъжности от действието на съвременните служби. Някой е против това България да има действащо гражданско общество. Това не бива да става, още повече, че ние вече имаме международни контакти. При нас беше делегация на Баварския парламент, имаме официална покана и от Унгарското посолство за съвместна работа. Ние сме вече част от една общност, която работи във всички бивши соц. страни, подобни комисии, които са си свършили добре работата. И смятам, че това няма да е добър атестат за следващото мнозинство.
А трябва да кажа и следното нещо - недвусмислено парламентаристите от свободна държава Бавария ни казаха, че те много внимателно ще следят отношението на следващото мнозинство към този закон и от това ще си правят съответните изводи.
Има ли други въпроси?

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Само да допълня.
Вие сте наясно с искането на Демократичната левица за Конституционния съд. Той се произнесе. И той се произнесе, защото стъпи на Конституцията. И в България трябва всеки един да спазва Конституцията. В тази връзка изявленията на Първанов мисля, че са ясни, че те не съответстват с Конституцията.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Бих искал да допълня и още нещо.
Лично за мен е странно, че достигат сигнали от сериозни политически сили, които нееднократно са декларирали, че ще работят за присъединяване на нашата държава България към Евроатлантическия съюз, а оттам, както знаете, има едно изискване към нас - да се изчисти миналото, да се изкара на светло дейността на бившите тайни служби. Знаете, че тази дейност на бившите соц. страни е приветствана и едно от условията за присъединяване. Оттук възниква и въпросът за така наречените български разузнавачи зад граница. Тоест, прокрадва се мнението, че е имало все пак някой, който е работил за българските национални интереси.
Аз ще дам само един пример за такава работа. Десетки български контраразузнавачи са слухтели с цветущи псевдоними какво е правило царското семейство, царската фамилия зад граница. Знаело се е всеки ден какво се прави, знаело се е всеки ден какво правят българските задгранични емигрантски организации, всички наши изявени емигранти. Десетки секретни сътрудници, контраразузнавачи, са следели какво правят всички останали живи близки на царското семейство в България, всички техни братовчеди, роднини и т.н. Десетки, стотици бих казал. Много от тях, заради изтървана дума са попадали знаете къде.
Тези контраразузнавачи са живели охолен живот навсякъде - в Швейцария, в Мадрид, в Съединените Американски щати, в Канада, и т.н. , и т.н. И тях ли трябва да скрием?

ВЪПРОС: Господин Ангелов, тези от задграничните дружества ли са били? Господин Ангелов, бихте ли уточнили кои са тези? Не само контраразузнавачи? Кога ще ги разкриете тях?

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Да, същото е с така наречените секретни сътрудници и контраразузнавачи от задграничните дружества. Те са имали за задача да следят какво правят българските граждани там. Много от тези разведки са пътували с автобусите на нашите екскурзианти и са донасяли веднага какво е било тяхното поведение тук. Това е било.
Вижте, досега поне не сме открили нито един първокласен агент, който наистина да е проникнал в чуждо разузнаване през комунистическия период, за да допринесе нещо за сигурността на тогавашна България.

ВЪПРОС: Аз бих задала още един въпрос във връзка с агент "Тошев". Значи казвате,че няма декларация за отказ от сътрудничество. А има ли подписана декларация за съгласие за сътрудничество? И ако няма, как преценихте, че е започнало сътрудничеството?

ВЛАДИМИР ВЕЛКОВ: Неговото служебно дело е унищожено. Ние имаме само работното му с донесенията. И преценихме, че е започнал 1972 г., защото това е първото му донесение. А може би той е започнал и преди това. Но най-рано би могъл да е започнал 1969 г., защото това пък е първия доклад на оперативния работник.

ВЪПРОС: Да приемем ли, че подписана декларация няма?

ВЛАДИМИР ВЕЛКОВ: Няма такава. Тя е в друго дело, което е унищожено. Това е само работно, само неговите донесения. Онова, където се събират данни за неговата биография и характеристики, баща, майка и пр., и декларации е унищожено.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Искат тук да обясня на журналистите следната важна особеност. Винаги, когато бившата Държавна сигурност е решавала да вербува някой, тя първо е правила предварителни разговори с лицето, след което е пускала предложение за вербовка. След реализиране на вербовката е правен рапорт за вербовка, като в този рапорт за вербовка е записано дали лицето е подписало декларация или не е. Трябва да ви кажа, че декларации са били подписвани по желание на самите вербувани лица. Ако, примерно, лицето е било достатъчно оценявано от службата, че е достатъчно съвестно и в него има идейно-политически заряд да работи за службата, декларации не са искани. Наличието на декларация за сътрудничество не е задължително условие. След протокола за извършена вербовка се създава рег. бланка. Регистрационната бланка носи уникалния номер, под който лицето може да бъде намерено в регистрационния дневник на службата.
Така че всичко това, което ви го обяснявам, означава едно - по различен начин, спрямо различните лица. Но когато от едно лице има безспорни доказателства, а те са собственоръчно написана декларация, собственоръчно написани сведения и разписки за получени пари, това означава само едно. Отговорът на комисията е безспорно сътрудничество.

ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ: Позволете само да внеса една малка корекция в последното ми изявление. Лично за мен, като историк, и ще бъде коректно да го кажа, излиза, че поне досега от видяните от мен материали, историците са онези, които все пак са допринесли нещо за България.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Тук искам да допълня. Ето, сега примерно, говорим за господин Божидар Димитров. Нищо лошо не е правил. Човекът го каза и това е самата истина. Той е работил в библиотеките. Ето ви един кандидат от листата на БСП. Как да пишем, че е правил нещо лошо, когато той не е правил нищо лошо? Той действително е работил в интерес на българската държава - установявал е къде какви данни има за България и за нейната история. Но ние го обявяваме. И сега, когато му разсекретим делото ще видите, че той нищо лошо не е правил. Това е смисълът - да изчезне независимостта на хората. Това е първата ни цел. По-нататък вече вие, като журналисти, като четете, ще правите заключенията, ако, разбира се, имате това желание.

ВАСКО ГИГОВ (в-к "Демокрация"): Да, но, господин Андреев, знаем и за Фонд "1300 години България". Там има много интересни неща.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Аз не мога да говоря за това, което не съм прочел. Аз говоря за това, което сме прочели.

ВАСКО ГИГОВ (в-к "Демокрация"): Да, освен това има и 800 културно-исторически ценности, когато той е бил директор на Националния исторически музей, господин Андреев, ако не го знаете.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Вижте, ние не сме комисия, в която можем да оценяваме дейността на един човек, извън нашите правомощия. Това, останалото е ваша работа - на журналистите.
Заповядайте.

ДОМУСЧИЕВА (в-к "Монитор"): Искам да ви питам членовете на следващото правителство ще бъдат ли проверявани? И да ви помоля да не правите пропагандни изявления.
И другото е кого няма да проверявате, защото стана ясно, че тук общо-взето всички категории служители и сътрудници на тези структури ще бъдат проверени и разсекретени. Кого няма да проверявате?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Не можах да разбера какво значи да не правим популярни изявления?

ДОМУСЧИЕВА: Не популярни, пропагандни. Понеже много време стана с пропагандата и т.н., да уточним - членовете на следващото правителство ще бъдат ли проверявани и кой от структурите на Държавна сигурност няма да бъде?

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Бихте ли уточнили кое е пропаганда в момента? Защото от всички присъстващи журналисти само Вие го казахте.

ДОМУСЧИЕВА: Аз ви задавам въпрос.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Аз отказвам да отговоря на г-ца Домусчиева, тъй като тя смята, че това е пропаганда.

ДОМУСЧИЕВА: Това е мое мнение.

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: На Вашия въпрос отказвам да отговоря, макар че е много интересен и важен. Ако друг ми зададе въпроса...

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Преди малко, понеже стана дума за Фонд "1300 години България", ние не го коментираме него, но ще ви кажа един интересен момент, на който комисията се натъкна. Другият пункт в работата на комисията, това е икономическата страна на службите в периода преди 1990 г.
Вече се засичат определени документи, които доказват участие в прекратяване дейността на големи ВТО-та зад граница и съответно тяхното преструктуриране в нови търговски дружества. Така че започва и другата страница в дейността на комисията, която рано или късно ще спомогне до определена степен да даде една яснота на обществото за икономическата разруха на България непосредствено след 1990 г.

ВЪПРОС: Може ли да отговорите на въпроса, който беше зададен, смятайте, че аз съм го задала, плюс още един въпрос - на този Министерски съвет, след като се разформирова, ще му отворите ли досиетата? И кога ще стане това?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Сегашният Министерски съвет и всички останали министерски съвети спадат към групата на така наречените публични длъжности. И когато изнесем списъка за тази част от нашата работа, в него ще намерите и за сегашния Министерски съвет, и за предишните министерски съвети. По закон всеки един Министерски съвет, който се създава, трябва - там е казано - по желание на съответния работодател, в случая министър-председателя, който ще бъде избран, да бъде проверен състава на правителството. И точно това е нашият апел към бъдещото правителство след изборите. Нека то да зачете комисията, ако желае да се съобрази с нейните правомощия. Защото иначе ние, по правомощия, след като един министър или заместник-министър бъде назначен, ние поверяваме и обявяваме. Ако иска бъдещото правителство да няма в своите редици хора, свързани с бившите служби, би могло да поиска предварителна проверка. Ако не я направи, комисията по закон проверява и обявява.

ВЪПРОС: Преди да бъдат назначени?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Не, след като бъдат назначени.

ВЪПРОС: Кога ще стане това нещо, специално за правителството - преди или след изборите? Това е първият ми въпрос.
И вторият ми въпрос е кога ще бъдат разсекретени тези документи, свързани с лицата, които вече са обявени? Кога ще бъдат анонимизирани, както се изрази, ако не се лъжа, господин Ангелов, лицата, които се споменават? Това ще стане преди, след изборите, горе-долу какво време? И как ще бъде изобщо прехвърлен архивът?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Да, разбрах въпроса.
Първо, искам да поясня, че докато не приключим тотално с кандидат-депутатските листи ние не можем да се занимаваме по закон с друго. Имаме ангажимента, че до края на тази седмица ние ще имаме възможност да обявим целия резултат от проверката на всички останали по-малки партии, който се оказа също интересен. Направо ви казвам, това все едно, че е манифестация на сътрудниците в тези кандидатски листи.
Другото, което искам да ви кажа, е, че веднага след като приключим с тази дейност, ще бъде обявен списъка за министерските съвети. Също една голяма манифестация ще видите там.
Това, което пита господинът е кога ще започне действително бързото разсекретяване на работните и личните дела. Това ще стане, след като ние си назначим администрацията. Вече сме в готовност да направим това. Само се обръщам към медиите да знаят, че ние все още нямаме своя собствена сграда, че двама от нашите членове не разполагат със собствени жилища и живеят на квартири. И смятаме, че медиите в това отношение могат да ни помогнат. Законът в това отношение е нарушен. Трябваше 14 дни след гласуването му да имаме собствена сграда. Благодарение на председателя на Тридесет и осмото Народно събрание имаме място, където да работим. И бюджет нямаме още, но това е наш проблем. Вината за бюджета е наша.

ВЪПРОС: Преди или след изборите ще бъде списъка на Министерския съвет?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Преди изборите.

ЕВГЕНИЙ ДИМИТРОВ: Един много важен момент.
Има решение на комисията за всякакви желания от страна на медиите за участие на членовете на комисията, връзка със секретариата, конкретно темата, медията, деня и т.н. За да може да не се получава, че комисията не иска да работи с медиите. Няма такова нещо, но искаме да бъдем много точни и коректни, тъй като вие сте мостът на комисията с обществото. Така че абсолютно всичко през секретариата.

ВАСКО ГИГОВ (в-к "Демокрация"): А журналистите и главните редактори, господин Андреев, кога ще ги отваряте?

МЕТОДИ АНДРЕЕВ: Ако искат медиите да направят някакво интервю, предаване с някой член от комисията, на тел. 981-00-74 или 9840-35-42 достатъчно ден преди въпросното интервю, трябва да заявят желанието си, за да може комисията да си вземе решение и да бъде удовлетворено искането на съответната медия.

(Край 13,10 часа)